JEODEZİK ÖLÇMELER >>gps ÖLÇMELERİ


GPS uydularından eş zamanlı olarak gönderilen kodlanmış sinyallerin GPS alıcılarına bağıl varış süreleri ölçülerek, hesaplanan uzaklıklardan yeryüzündeki noktaların (nirengi,poligon) konumlan belirlenir. GPS ile yer kontrol noktalannın konumları Pseudorange (uzunluk) ve Faz ölçmeleri olmak üzere iki çeşit ölçü ile belirlenir

Pseudorange (uzunluk) Ölçmeleri: GPS sinyallerinin uydulardan çıkış zamanı ile sinyallerin alıcıya varış zamanı arasında geçen zaman farkının, ışık hızı ile çarpılması sonucu, uydu - alıcı arasındaki uzaklık hesaplanır. Böylece en az 4 uydudan sinyal alarak hesaplanan uzunluk ölçmeleri yardımı ile alıcı koordinat bilinmeyenleri, sinyalin türüne ve uyduların geometrisine bağlı doğruluklar ile anında mutlak olarak belirlenir. Pseudorange ile anında mutlak konumlamada, tek bir alıcı kullanılarak navigasyon amacı için yeterli duyarlık sağlanabilir.


Faz Ölçmeleri: Yüksek duyarlık isteyen jeodezik amaçlı konum belirlemede cm vey a mm dü z ey inde bağıl d u y a r lık a r a n dığından, en a z iki vey a daha f a z l a a lıcı kullanarak taşıyıcı dalga faz farkı ölçüleri üç şekilde yapılır.


• Tekli farklar (Single differences)
• Çiftli farklar (Double differences)
• Üçlü farklar (Triple differences)


Bu faz ölçmeleri sonucunda kurulan matematik modeller ile Tam sayı belirsizlikleriönemli düzeyde küçültülürken, uydu - alıcı saat hataları tamamen çözülür. Iyonosferik ve Troposferik hataların neden olduğu Atmosferik gecikme hataları kısmen giderilip, faz sıçramaları ve sinyal yansımaları gibi hatalar elimine edilerek, öngörülen duyarlılığa ulaşılı

 

kaynak:HKMO

 

Ersel Harita İnşaat İmar Planlama Mühendislik Tic.Ltd.Şti

Bostancı Mahallesi. Tünel Cad. Yalıyolu sok. Ergin işm. No:52 A blok D:12 Kadıköy/İstanbul/Türkiye 34744
Tel: +90216 416 0 500 Fax:+90216 416 0 502
Email: info @ erselharita.com